Psychologische hulpverlening

Het zorgteam van Villa Pavia brengt bewoners die behoefte hebben aan psychologische hulpverlening graag in contact met gediplomeerde deskundigen in de nabije omgeving.
In het bijzonder kan een dergelijke ondersteuning behulpzaam zijn bij vragen die verband houden met:

  • Levensfaseproblematiek en zingevingsvragen
  • Verlies- en rouwverwerking
  • Cognitieve problemen
  • Beginnende vormen van Dementie en overige vormen van psychogeriatrische stoornissen

Deze psychologische begeleiding kan bij vroegtijdige inschakeling een sterk preventieve werking hebben. Ook mantelzorgers kunnen baat hebben bij deze vorm van psychologische hulpverlening als ondersteuning van hun eigen rol naar de ouderen.

Voor een meer uitgebreide toelichting kan contact worden opgenomen met Andrea Reidsma (Directeur Zorg) a.reidsma@valuaszorggroep.nl


Neem contact met ons op

SaveSave