Onze visie, missie en benadering

Villa Pavia biedt aan zorgbehoevende ouderen een comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij van deskundige en vriendelijke medewerkers kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht ontvangen.
In Villa Pavia wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het leven en wij stellen ons dan ook ten doel om onze bewoners het aan niets te laten ontbreken.
Naast de mogelijkheid voor vaste bewoning zijn er bij Villa Pavia ook de mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (Zorghotel). Ouderen kunnen terecht voor een korte of langere logeerperiode. Het kan gaan om overbruggingszorg of zorg in aansluiting op een ziekenhuisopname om aan te sterken of te herstellen.
Het is tevens mogelijk om in Villa Pavia te revalideren onder professionele begeleiding. Bovendien bieden Palliatieve terminale zorg onder behoedzaam toezicht en zonder restrictie in verblijfsduur.

Visie

Als basis voor onze visie geldt het respect, de waarde en de zorg die ieder individueel persoon verdient. Onze benadering is gericht op het creëren van een woonzorgomgeving voor ouderen waarbij de waardigheid van het individu centraal staat. Zowel ouderen met lichamelijke ongemakken als met (beginnende) geheugenproblematiek zijn bij ons van harte welkom.

Essentiele en veelal onderscheidende kenmerken van onze benadering zijn: toewijding, respect, verantwoordelijkheid, attentie en alertheid, empathie, deskundig, sociaal bewogen en maatschappelijk verantwoord.

Missie

Wij bieden onze bewoners een comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij liefdevolle aandacht en hoogwaardige zorg ontvangen. Wij streven er naar dat het onze bewoners en gasten aan niets ontbreekt.

Onze benadering

Bij de inrichting van de zorg en de wijze waarop in Villa Pavia de bewoners worden bediend, staat het individu centraal. Wij hanteren daarbij als uitganspunt dat een bewoner in Villa Pavia zoveel mogelijk  het leven moet kunnen leiden dat hij of zij gewend is.

Onze zorg- en servicemedewerkers staan te allen tijde klaar om de best mogelijke zorg en de hoogst mogelijke service te verlenen.

Wij hanteren daarnaast de volgende principes:

  • De bewoner, de familie en het team bepalen samen de dagelijkse gang van zaken.
  • De bewoner behoudt zo veel mogelijk de regie en inrichting over het eigen leven.
  • Familie is altijd welkom om mee te eten, te overnachten en mee te helpen in de zorg.
  • De bewoners kunnen zich veilig en behaaglijk voelen (nabijheid, vertrouwdheid, herkenbaarheid), dankzij sociale contacten en ondersteuning.
  • De medewerkers vormen een geïntegreerd onderdeel van een normaal huishouden.
  • De medewerkers zijn “op bezoek” bij de bewoner, in plaats van andersom.

20090814 (4)