Kosten & Financiering

Bij Villa Pavia is wonen en zorg gescheiden. Vandaar dat u zelf verantwoordelijk bent voor de maandelijks woonservicekosten. Dit is een vast bedrag per maand dat afhankelijk van de grootte van het appartement iets kan verschillen. 

Woon-servicekosten

In de woon-servicekosten zijn begrepen:

 • de huur van het appartement
 • de kosten voor gas, water en elektra
 • de internet- en de televisieaansluitingen
 • het persoonlijk alarmeringssysteem
 • onderhoudskosten van de gemeenschappelijke ruimtes, de tuin en het gebouw
 • het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en de tuin
 • het beveiligingssysteem en brandmeldingsinstallaties
 • de gemeentelijke belastingen
 • de schoonmaak van de appartementen en van de gemeenschappelijke ruimtes
 • de dagelijkse maaltijden (ontbijt, lunch en diner), alsmede en dranken
 • de reguliere wasservice (wassen, drogen en strijken)
 • verschillende abonnementen
 • de meeste activiteiten

Alsmede

 • de 24 uurs aanwezigheid van ons zorgteam
 • de beschikbaarheid en beschikbaarheid van de locatiemanager/directeur zorg als aanspreekpunt voor alle vragen van de bewoners
 • de administratieve ondersteuning bij het aanvragen van de zorgindicaties
 • het toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg

Voorbeelden van kosten die doorgaans separaat vergoed dienen te worden zijn: maaltijdkosten van gasten, stomerijkosten en kosten verbonden aan aanvullende niet geïndiceerde zorg. SaveSave

Kosten geïndiceerde zorg

Naast de woonservice kosten die de bewoner zelf betaalt komen de kosten voor de geïndiceerde zorg. Villa Pavia is een (vervangende) thuissituatie. De zorg die gegeven wordt valt onder thuiszorg. Deze kunnen per persoon verschillen en worden (met uitzondering van een wettelijke eigen bijdrage) volledig vergoed. Deze zorg heeft betrekking op bijvoorbeeld de dagelijkse hulp bij opstaan, wassen, aankleden en het beheren en verstrekken van voorgeschreven medicijnen. De zorg wordt, afhankelijk van de afgegeven zorgindicatie, gefinancierd door:

 • Gemeente (WMO)
 • Zorgverzekering (ZVW)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ = voorheen de AWBZ)

Hierbij onderscheiden we Zorg in Natura (ZIN) en een Persoonsgebonden Budget (PGB). Het PGB wordt gefinancierd vanuit de gemeente en/of wet langdurige zorg (WLZ). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar Andrea Reidsma (Directeur Zorg) a.reidsma@valuaszorggroep.nl of naar de websites www.rijksoverheid.nl of www.hetcak.nl

Vergoeding gebruik zorghotel

Naast vast verblijf biedt Villa Pavia aan oudere mensen ook de mogelijkheid om er gedurende een bepaalde periode te verblijven, bijvoorbeeld in aansluiting op een ziekenhuisopname om aan te sterken of te revalideren. Of ter ontlasting van een mantelzorger of als een mantelzorger op vakantie wil. Daarnaast biedt Villa Pavia ook zorg tot het levenseinde. Palliatieve zorg en zorg in de terminale fase kan bij ons worden gegeven zonder restricties in de verblijfsduur. De vergoedingen voor het zorghotel zijn op basis van volpension en per etmaal. In sommige gevallen wordt het verblijf door de zorgverzekering gedekt.
Neem contact met ons op